אודות האגודה

הכרות
עם האגודה

האגודה היא עמותה ללא מטרות רווח, אשר הוקמה לפני 27 שנים. העמותה מייצגת כ-4,500 סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון, שני, מכינות ולימודי הנדסאים. בסיס העמותה הוא נתינת שירות, עזרה ומענה בכל נושא הקשור לחיים הסטודנטיאליים בקמפוס ומחוץ לו.

כלל בעלי ובעלות התפקידים בעמותה הנם סטודנטים וסטודנטיות, יו”ר וסיו”ר נבחרים בבחירות דמוקרטיות בסיום השנה. העמותה כוללת תפקידים בשכר, תפקידים במלגות ותפקידים התנדבותיים. כל פעילות העמותה מבוקרת ומפוקחת על ידי האסיפה הכללית, הועד המנהל וועדת ביקורת – אשר גם הםן סטודנטים וסטודנטיות במכללה.

האגודה היא גוף המאגד את כלל הסטודנטיות והסטודנטים במכללה ורואה בהם/ן חלק מהותי בעיצוב עתידה של החברה בישראל.

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות תל חי תפקידה לדאוג לזכויות ולייצוג של הסטודנטים/ות – על כן היא מספקת מגוון רחב של שירותים, החל ממדור רווחה, אקדמיה, תרבות, ניהול כלכלי, ומעורבות חברתית. כל אלה פועלים בתוך המכללה ומחוצה לה. האגודה תתנהל בשקיפות מלאה בכל הקשור לפעילותה.

האגודה תפעל מתוך תחושת שליחות, מסירות, אחריות ומקצועיות. האגודה רואה בשוויון ערך האדם ערך מרכזי, היא תעודד שיח חינוכי חברתי, המטיל ספק בקיים במטרה לקדם את פני החברה הישראלית תוך מעורבות, אקטיביזם ויזמות חברתית.

חזון
האגודה

מטרות האגודה

רווחה

לפעול למען ציבור הסטודנטים והסטודנטיות במכללה, לשמור על תדמיתםן, מעמדםן האקדמי, רווחתםן ועצמאותםן.

אקדמי

לייצג נאמנה את הסטודנטים והסטודנטיות כלפי מוסדות המכללה, הרשויות המקומיות, מוסדות חיצוניים והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית.

רווחה במקום העבודה

לסייע לחברי וחברות העמותה במיצוי זוכיותיהםן בעבודה ודיור בתוך המכללה ומחוצה לה.

הוזלת מחייה ובילוי

ליצור שיתופי פעולה מסחריים במגמה להוזיל ולהשביח את השירות עבור הסטודנטים והסטודנטיות ולהוזיל בעבורם את עלויות המחייה בתקופת לימודיהם.

  • רווחה
  • אקדמי
  • רווחה במקום העבודה
  • הוזלת מחיה ובילוי

ערכים מובילים

שוויון מגדרי

מודעות מגדרית ופנייה ופרסום בלשון מעורבות והסתכלות רחבה על כלל הסטודנטים/ות.

רב תרבותיות

תכנון אירועים ושגרת עבודה מודעת רב תרבותיות, תמיד לנסות לחשוב מה אנחנו לא רואים/ות. המכללה מורכבת מאוכלוסייה מגוונת וחשוב להבין שאנחנו לא קבוצה הומוגנית

נגישות

כל אירוע חייב להיות מתוכנן מתוך מודעות לנגישות. שוב, לחשוב מה אנחנו לא רואים/ות.

חשיבה סביבתית

התייעלות אקולוגית, צמצום צריכת פלסטיק וייצור אשפה, השנה חשוב לנו לשים דגש על נושא זה.

עבודת צוות

הימנעות מתפיסות של היררכיה - לעבוד עם אנשים ולא מול אנשים. הסמנטיקה היא משמעותית ומכתיבה פרקטיקה לכן תמיד העבודה היא משותפת, אנחנו כולנו יחד כקהילה.

חשיבות שת״פ עם המכללה

המכללה מברכת וגאה מאוד בפעילות של האגודה, והקשר למכללה הוא משמעותי להמשך קיום ושגשוג האגודה.

  • שוויון מגדרי
  • רב תרבותיות
  • נגישות
  • חשיבה סביבתית
  • עבודת צוות
  • חשיבות שת״פ עם המכללה

שקיפות

כי הגינות ניתנת בשקיפות

תקציב

כחלק מהשקיפות להלן תקציב האגודה שמעודכן לתקופת הקורונה

תקנון

מוזמנים ומוזמנות לעיין בתקנות עמותת הסטודנטים והסטודנטיות

דוחות

אגודה בפייסבוק

עשו לנו לייק

הפעילות שלנו ברשת מטרתה לידע אותך על האירועים, ימי כיף, ופעילות פוליטית הרלוונטים אליך הסטודנט.ית