מבנה האגודה

מבנה האגודה

ועד
ומנהל

הועד המנהל של האגודה מורכב מנציגיות חוגים, אשר נבחריםות מתוך האסיפה הכללית של האגודה בבחירות דמוקרטיות. הועד המנהל הוא היישות המבקרת והמפקחת על פעילויות האגודה והחלטות ההנהלה. 

תפקידיו העיקריים של הועד:

1. אישור תקציב האגודה לשנה הנוכחית.

2. מינוי וקיום ועדת ביקורת, ועדת מכרזים לבעלי/ות תפקידים וועדת בחירות.

3. פיקוח על פעילות תקינה האגודה לפי תקנון האגודה ועל פי הנחיות רשם העמותות.

4. פיקוח על תכניות עבודה ומימוש תקציב בצורה תקינה בעמותה.

5. אישור ומינוי בעלי/ות תפקידים  באגודה.

6. סיכום שנה בעמותה ובקרה תקציבית שנתית מול רשם עמותות ורואת חשבון העמותה.

7. אישור מבנה האגודה וחוברת  מכרזי האגודה.

יו”ר וועדת הביקורת אחראי על פעילותה התקינה של וועדת הביקורת ועל ביצוע מלו תפקידיה על פי הוראות התקנון עמותה.

באחריות יו”ר וועדת הביקורת פירוש הוראות התקנון על פי פניה של כל רשות מרשויות העמותה.

וועדת הביקורת תבדוק את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בניהול הכספים והמנהל של העמותה, ובכלל זאת:

1. האם ההוצאה נעשתה במסגרת התקציב המאושר למטרה לה היא יועדה?

2. האם לכל הכנסה והוצאה קיים תיעוד מתאים במסמכים נאותים?

3. האם אופן שמירת הכספים והרכוש של העמותה מניח את הדעת?

4. כל נושא אחר שתמצא הוועדה לנכון לבדוק.

ועדת
ביקורת

אנשי קשר

בחר/י וסנן/י לפי נושא

Allמשרדיםהנהלהועד מנהלועדת ביקורותמדור כספיםמדור דוברותמדור רווחה וזכויותמדור אקדמיהמדור תרבותמדור מעורבות חברתיתמדור תפעול
דניאל איפלן רכזת אקטיביזם

דניאל איפלן

יו״ר

yor.telhai@gmail.com

שיר צימרמן

ס. יו"ר

syor.telhai@gmail.com

אדווה בוחבוט

אדווה בוחבוט

מנהלת משרד מערבי

aguda@telhai.ac.il

מיטל ורון מנהלת משרד מזרחי

מיטל ורון

מנהלת משרד מזרחי

agudaeast@gmail.com

.

חברת ועד מנהל

.

חבר ועד מנהל

.

חבר ועד מנהל

זהר ארגמן

רכזת פייסבוק ואתר

facebook-website@agudatelhai.co.il

הגר דקל

רכזת אינסטגרם ואפליקציה

Media@agudatelhai.co.il

.

רכזת תרגום לשפה הערבית

ספיר שמידט

רמ"ד רווחה

project@agudatelhai.co.il

נועם גושן

רכזת נגישות

accessibilty@agudatelhai.co.il

הילה שוורץ

רכזת התנהלות כלכלית (נושמים לרווחה)

גיא פליישמן

רמ״ד אקדמיה

academy@agudatelhai.co.il

אור כהן רמ_ד תרבות

אור כהן

רמ"ד תרבות

tarbot@agudatelhai.co.il

רוני אורינגר

רכז הפקות

Afakot@agudatelhai.co.il

שמואל שטרית

רכזת נבחרות ואס"א

Nivharot@agudatelhai.co.il

ביאן חיג’אזי

רכז תרבות ערבית

Aculture@agudatelhai.co.il

.

רכז חברה ישראלית

אבטליון כהן

רכז חברה ישראלית

.

.

juda@agudatelhai.co.il‏

אור לבשטיין

רכזת יהדות

juda@agudatelhai.co.il‏

מעיין שכטר

רמ"ד מעורבות חברתית

kehila@agudatelhai.co.il

דין שלומי

גרפיקאי

ראם שביט

רכזת התא לשיוויון מגדרי

getelhai@gmail.com

שיר קרן רכזת שיווק

שיר קרן

רכזת התא לשיוויון מגדרי

getelhai@gmail.com

זהר ליאון

רכזת אגודה ירוקה

חן לרנר

רכזת אגודה ירוקה
מאיה רוסק רמ"ד תפעול

מאיה רוסק

רמ"ד תפעול ולוגיסטיקה

adm@agudatelhai.co.il

נועה אברהמי

יו”ר ועדת ביקורת

שירה זלצר

חברת וועדה

shs.abc123@gmail.com

.

ונציג חוג אדריכלות ועיצוב פנים שנה ג׳

054-6693019

בר ממאן

נ.חוג צוערים שנה ג׳ וסגנית ראש מדור אקדמיה

bar_maman@me.com

עדי מרינברג רכזת _שלום שנה א'

מרינברג עדי

נ.חוג פסיכולוגיה שנה ב׳ ורכזת ״שלום שנה א׳״

marinbergadi@gmail.com

נטע רבעי קליינמן

ראשת מערך נציגי חוגים קמפוס מזרחי

דניאל איפלן

נ.חוג חינוך א׳
דניאל סימון

דניאל סימון

רכז אחווה הגאה

telhai@lgbt.org.il

עדן זגריזק

גזברית האגודה ונ.חוג כלכלה וניהול שנה ג׳

sgizbar.telhai@gmail.com

דור מייכלס

יו"ר ועד מנהל

Allביוטכנולוגיהמדעי התזונהמדעי המזוןמדעי הסביבהמדעי המחשבמדעי החימדעי המים ת.שני

סיון גורדון

נ.חוג קדם רפואה שנה א׳

050-3004077

חנין עדאל טרביה

נ.חוג כללי שנה ב׳

050-9665800

אור גלולה

נ.חוג ק. רפואה שנה ב׳

050-8230738

רועי גולן

נ.חוג חקלאות שנה ב׳

Roy.golan1992@gmail.com

יונתן גיא דוד

נ.חוג מדעי התזונה שנה א׳

Roy.golan1992@gmail.com

אופיר לדרמן

נ.חוג מדעי התזונה שנה ג׳

ofirleder@gmail.com

נופר בלמס

נ.חוג מדעי המזון שנה א׳

052-6886386

הדר אלקים

נ.חוג מדעי המזון שנה ג׳

052-5268668

.

נ.חוג מדעי המחשב שנה ב'

פז בכר

נ.חוג מדעי הסביבה שנה ב׳

Pazbec@gmail.com

אמאל קאסם

נ.חוג מדעי הסביבה שנה א׳

054-4907068

שיר בר מעוז

נ.חוג מדעי המחשב שנה ג׳

shir.barmaoz@gmail.com

אורן אור

נ.חוג מדעי המחשב שנה ג׳

orensmails@gmail.com

דור מייכלס

יו"ר ועד מנהל

שחר אמשיליי

נ.חוג מדעי המחשב שנה ג׳

shahar.amshili@gmail.com

כרמל פלג

נ.חוג מדעי החי שנה א׳

054-2476133

יונתן הוניגספלד

נ.חוג מדעי החי שנה ב׳

Yonatanhonigsfeld2395@gmail.com

אושר סופר

נ.חוג מדעי החי שנה ג׳

oshersoffer@gmail.com

אסי אסייג

נ.חוג מדעי החי המים ת.שני ב׳

asi.asiag123@gmail.com

רון טורצקי

נ.חוג מדעי המחשב שנה ב׳, ראש מדור דוברות

050-7232298

שרון רז פרג

נ.חוג עו״ס שנה ג׳

sharonrazf@gmail.com

ירין לוגסי

נ.חוג כללי שנה א׳

050-3732852

דין שלומי

גרפיקאי
Allרב תחומישירותי אנושחינוךפסיכולוגיהמזרח אסיהעו״סצועריםכלכלה וניהול

סקאי גלילי

נ.חוג רב תחומי ב׳

skygalili@gmail.Com

שרעבי סיון

נ.חוג רב תחומי ג׳

sivan40000@gmail.com

נעמה קפלן

נ.חוג שירותי אנוש ב׳

naama3103@gmail.com

תמר מילר

נ.חוג חינוך ב׳

tamarmiller12@gmail.com

רוני הראל

נ.חוג חינוך ב׳

roni.h.43@gmail.com

עומר גיסין

נ.חוג חינוך ג׳

omergissin@gmail.com

ארד בכר

נ.חוג פסיכולוגיה שנה א׳

050-4488348

עדי מרינברג רכזת _שלום שנה א'

מרינברג עדי

נ.חוג פסיכולוגיה שנה ב׳ ורכזת ״שלום שנה א׳״

marinbergadi@gmail.com

רוני לוי

נ.חוג פסיכולוגיה שנה ג׳

ronylevy44@gmail.com

אלעד מרנבך

נ.חוג מזרח אסיה שנה ב׳

Eladmer24@gmail.com

שירה סלצר

נ.חוג עו״ס שנה א׳

shs.abc123@gmail.com

.

נ.חוג עו״ס שנה א׳

שרון רז פרג

נ.חוג עו״ס שנה ג׳

sharonrazf@gmail.com

בר ממאן

נ.חוג צוערים שנה ג׳ וסגנית ראש מדור אקדמיה

bar_maman@me.com

נועם אשבל

נועם אשבל

נ.חוג כלכלה וניהול שנה ג׳

nimieshbal@gmail.com

עדן זגריזק

גזברית האגודה ונ.חוג כלכלה וניהול שנה ג׳

sgizbar.telhai@gmail.com

דניאל איפלן

נ.חוג חינוך א׳

נטע רבעי קליינמן

ראשת מערך נציגי חוגים קמפוס מזרחי
Allאדריכלות ועיצוב פניםאדריכלות נוף⁩תוכנהחשמל⁩בנייןמכונות⁩

.

ונציג חוג אדריכלות ועיצוב פנים שנה ג׳

054-6693019

דור שוקר

אדריכלות נוף⁩

052-8224026

אייל מיכאלי

תעשייה וניהול⁩

052-3140831

וני וונה

⁨‎⁨נציג חוג תוכנה

052-8910809

דרור בינימין

חוג לבניין⁩

054-2360072

אשד רותם

נציג חוג חשמל⁩

054-4940095

עמית יהושוע

אדריכלות נוף⁩

054-6563670

עדן חגואל

מכונות⁩

054-7731141

דמיאן חוארז

אדריכלות נוף⁩

054-7917873

שי סוויסה

תוכנה שנה א

054-7996239

דידי אנסבכר

אדריכלות ועיצוב פנים שנה ב

052-8109210

ליגד בר גד

אדריכלות ועיצוב פנים שנה ג

054-5329442

רז מלכה

אדריכלות ועיצוב פנים שנה א

050-8357404